Woordenboeken

Een woordenboek is een doorgaans alfabetisch gerangschikte verzameling woorden in een of meerdere talen. Ze geven de betekenis, uitspraak, spelling, taalkundige eigenschappen, afbreekpunten en de synoniemen van elk opgenomen woord weer.  Daarnaast worden doorgaans voorbeelden gegeven van het gebruik van het woord, zoals in vaste verbindingen met andere woorden.